<<< Bei Gengenbach (Schwarzwald) am 13. Februar 2013

 

Blick in die Landschaft

Bei Gengenbach (Schwarzwald) am 13. Februar 2013
Bei Gengenbach (Schwarzwald) am 13. Februar 2013

 

 

 

 

 

 

Und immer wieder Bäume...

 Bei Glottertal am 15. November 2016
Bei Glottertal am 15. November 2016

 

 

 

 

 

 

Im (Herbst-) Nebel ruhet noch die Welt

Eifel 15. Dezember 2016
Eifel 15. Dezember 2016

 

 

 

 

 

 

 

Winter in der Eifel